หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนลาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้ยุบรวบสภาตำบล
ลำตะเคียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน
พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลานและตำบลลำตะเคียน ตั้งอยู่ เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280 ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่ ประมาณ 1 กิโลเมตร ตามถนนสายป่าโมก-สุพรรณบุรี
มีเนื้อที่ 26.88 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางซ้าย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.จักราช
อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำบลลำตะเคียน
ม.3
ม.1
ม.2
ม.4
ม.5
ม.6
ตำบลดอนลาน
ม.5
ม.4
ม.1
ม.2
ม.3
ต.จรเข้ใหญ่
อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
ต.บางซ้าย อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,462 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,684 คน คิดเป็นร้อยละ 48.64
  หญิง จำนวน 1,778 คน คิดเป็นร้อยละ 51.36
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,026 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 129 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
ตำบลดอนลาน ประกอบด้วย
1 บ้านเหนือวัด
2 บ้านดอนลาน
3 บ้านดอนลาน
4 บ้านดอนลาน
5 บ้านดอนลาน
6 บ้านสำนวน
ตำบลลำตะเคียน ประกอบด้วย
1 บ้านหมอนทอง
2 บ้านหนองสะโด
3 บ้านลำแม่เหล็ก
4 บ้านหนองหมู
5 บ้านตัดตรง
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3579-5117