หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นางวันเพ็ญ สบาย
นายก อบต.ดอนลาน
“การคมนาคมสะดวก แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์ อบต.ดอนลาน
ศาสนสถานในตำบลดอนลาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลดอนลาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
2
3
 
 
นางวันเพ็ญ สบาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (27 ส.ค. 2563)    อ่าน 43  ตอบ 0  
   
 
   
 


อบต.บ้านโพธิ์ จ้างแรงงานซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านโพธิ์ และจ้างจัดทำป้ายโครงการฯ โดยวิ [ 23 ก.ย. 2563 ]อบต.บ้านโพธิ์ จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี [ 22 ก.ย. 2563 ]อบต.บ้านโพธิ์ จ้างแรงงานซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะ [ 22 ก.ย. 2563 ]ทต.ลาดชะโด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในพื้นที่เทศบาลตำบลลาดชะโด ด้ว [ 22 ก.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง จ้างเหมาจัดทำโล่อะคิลิค สีขาว ขนาด ๙ นิ้ว จำนวน ๑๐ โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.หลักชัย จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองดอนโพธิ์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหลักช [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.หลักชัย จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางเนื้อตายฝั่งใต้ หมู่ที่ 3,6 ตำบลหลักช [ 21 ก.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง ซื้อวัสดุก่อสร้าง wonglebO;ลูกรังwonglebC; จำนวน ๔๗๕ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว wonglebO;ถังรองรับขยะมูลฝอยwonglebC; จำนวน ๓๕ ใบ โดยวิ [ 17 ก.ย. 2563 ]อบต.ระโสม ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ wonglebO;จำนวน 5 รายการwonglebC; สำนักปลัดองค์การบริหารส [ 17 ก.ย. 2563 ]อบต.ระโสม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ wonglebO;หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการwonglebC; กองคลัง องค์การ [ 16 ก.ย. 2563 ]อบต.ระโสม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ wonglebO;หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการwonglebC; สำนักปลัดองค์การ [ 16 ก.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง ส [ 15 ก.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง จ้างเหมาบริการปรับปรุงและทาสีภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวเวียง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 15 ก.ย. 2563 ]อบต.บ้านโพธิ์ ซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง 16-30 ก.ย. [ 15 ก.ย. 2563 ]อบต.บ้านโพธิ์ จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง จ้างเหมาจัดทำโล่อะคิลิค สีขาว ขนาด ๙ นิ้ว จำนวน ๑๐ โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน wonglebO;ตู้เหล็กแบบ ๒ บานwonglebC; จำนวน ๔ ตู้ สำนักปลัด [ 14 ก.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน wonglebO;ตู้เหล็กแบบ ๒ บานwonglebC; จำนวน ๔ ตู้ กองการศึกษา [ 14 ก.ย. 2563 ]ทต.บางซ้าย ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 14 ก.ย. 2563 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2) กสว. มท 0820.3/ว3188 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1) กสว. มท 0820.3/ว3187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3195  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3172  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.4/ว6086  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว93  [ 15 ต.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว6173  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC 100 กศ. มท 0816.3/ว3194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมที่ยังคงค้างกับสถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3193 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
 
อย0023.5/ว754 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
อย0023.5/17875  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่9/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 17839 กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมข้าราชการ อบจ. ปลัดเทศบาล และ ปลัด อบต. เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ กรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีครบวาระการดำ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17850 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี2563/64  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.5/ว 17812 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.5/ว 17811 การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17798  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/17797 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุน  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17795 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 17736 การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท) และ กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 603 การดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดารขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 602 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการช่วยเหลือ/เยียวยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว17686 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
อย.0023.5/ว17722 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17701 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 751  การติดตามตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2 [ แนบ1 ]  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17685 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ]  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17683 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ แนบ1 ]  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 17676 ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17678 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
 
ทต.หัวเวียง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหัวเวียงออกพ่นกำจัดยุงลายในรางระบายน้ำ ชุมชนห [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองจิก กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด ณ วัดบันไดช้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวเวียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯเทศบาลตำบลหัวเวียง มอบทรายอะเบทสนับสนุนให้แก่ร.พ.สต.หัวเวีย [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านม้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองตาปลีก จากบ้านนางจรู [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านนา กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวเวียง งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหัวเวียงร่วมทำความสะอาดวัดหัวเวียงเพื่อเตรียมงานทอดกฐิน [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านม้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช คลองยายจีน หมู่ที่ [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านม้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหมอฉ่ำ หร้อมทำก [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพร [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.หัวเวียง งานไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลหัวเวียง ดำเนินการซ่อมโคมไฟทางสาธารณะ ต.บ้านกระทุ่ม จำน [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.หัวเวียง งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหัวเวียง ดำเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณริมถนนทางเข้าในลา [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดยม ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และหมู่ที่ 6 [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธย [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 


จ้างเหมาติดตั้งอ่างล้างมือ ศพด.ตำบลดอนลานและศพด.ตำบลลำตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนลาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธ [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดอนลาน พัฒนาด้านใดที่สุด
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ระบบ internet ในตำบล
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3579-5117
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน