หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจหรือกระบวนงาน [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 4 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3579-5117