หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
บุคลากร
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
 


นางสาวพิชยา แก้วมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)


นางสาวมณฑน์พัฏฌา อัฒน์ไชยกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรัชดาภรณ์ สำเภาวมาลย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวรสสุคนธ์ แจ้งจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชำนาญการ


นางสาวฐิตาพร แย้มทัศนา
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวธัญญารัตน์ รัตนวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรทิพย์ ลาภานิกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายโกมล สุวรรณสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3579-5117