หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
บุคลากร
 


นายชาญวิทย์ ศรีจันทึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
 


นางสาวพิชยา แก้วมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)


นางสาวรสสุคนธ์ แจ้งจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางรัชดาภรณ์ สำเภาวมาลย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวฐิตาพร แย้มทัศนา
นิติกร ปฏิบัติการ


นางสาวธัญญารัตน์ รัตนวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวพรทิพย์ ลาภานิกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายโกมล สุวรรณสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวชลธิชา คำฝอย
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3579-5117