หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
บุคลากร
 


นายสันทัด ยอดยิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
 
สำนักปลัด
 


นางสาวพิชยา แก้วมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)


นางสาวมณฑน์พัฏฌา อัฒน์ไชยกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรัชดาภรณ์ สำเภาวมาลย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวรสสุคนธ์ แจ้งจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชำนาญการ


นางสาวฐิตาพร แย้มทัศนา
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวธัญญารัตน์ รัตนวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรทิพย์ ลาภานิกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายโกมล สุวรรณสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2563
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3579-5117